การออกปฏิบัติงานควบคุมพื้นที่แหล่งน้ำจืด ในช่วงฤดูปลาน้ำจืดวางไข่ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์

การออกปฏิบัติงานควบคุมพื้นที่แหล่งน้ำจืด ในช่วงฤดูปลาน้ำจืดวางไข่ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 

ปฏิบัติงาน 1

 เผยเเพร่: 2020-08-15  |   ข่าววันที่: 2020-08-15 |  อ่าน: 53 ครั้ง
 

วันที่ 12 ส.ค. 2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์ นายศุภกิจ สมฤทธิ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 4 นาย ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงในพื้นที่แหล่งน้ำจืด ในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน เขตพื้นที่ อ.พิชัย อ.ตรอน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 

         ผลการดำเนินงาน  ไม่พบผู้กระทำความผิด ตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • บทความ.. (671)  ..... (661) การออกปฏิบัติงานควบคุมพื้นที่แหล่งน้ำจืด ในวันที่ 11 กันยายน 2562.. (123) ออกปฎิบัติงาน ระหว่างวันที่15-18 กันยายน 2562.. (116) การออกปฏิบัติงานพื้นที่แหล่งน้ำจืดในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ในวันที่ 27 ต.ค. 62.. (104) การออกปฏิบัติงานในแหล่งพื้นที่น้ำจืด ระหว่างวันที่ 23-26 ก.พ. 63.. (102) การออกปฏิบัติงานในพื้นที่แหล่งน้ำจืด ระหว่างวันที่ 19-20 ก.พ. 63.. (100) การออกปฏิบัติงานควบคุมพื้นที่แหล่งน้ำจืด ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562.. (100) ออกปฎิบัติงาน ระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคม 2562.. (98) การออกปฏิบัติงานควบคุมพื้นที่แหล่งน้ำจืด ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2562.. (91) การออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ อ.ลับแล อ.เมือง อ.ตรอน และ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 29 ต.ค. 62.. (90) การออกปฏิบัติงานควบคุมพื้นที่แหล่งน้ำจืด ในระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2563.. (90) การออกปฏิบัติงานในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ในพื้นที่แหล่งน้ำจืดในระหว่างวันที่14-16 ก.ย. 62.. (84) ออกปฎิบัติงาน ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2562.. (84) การออกปฏิบัติงานในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 9-12 เมษายน. 63.. (83) ออกปฏิบัติงานเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2563.. (82) การออกปฏิบัติงานในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ในพื้นที่แหล่งน้ำจืด ในวันที่ 17 ก.ย. 62.. (80) การออกปฏิบัติงานควบคุมและปราบปรามพื้นที่แหล่งน้ำจืดในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2562.. (80) การออกปฏิบัติงานควบคุมพื้นที่แหล่งน้ำจืด ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562.. (76) การออกปฏิบัติงานในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 22-25 ก.ย. 62.. (76)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์

     76 ม.9 บ้านท่าเรือ ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150