การออกปฏิบัติงานควบคุมพื้นที่แหล่งน้ำจืด ในช่วงฤดูปลาน้ำจืดวางไข่ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์

การออกปฏิบัติงานควบคุมพื้นที่แหล่งน้ำจืด ในช่วงฤดูปลาน้ำจืดวางไข่ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 

ปฏิบัติงาน 1

 เผยเเพร่: 2020-07-20  |   ข่าววันที่: 2020-07-20 |  อ่าน: 29 ครั้ง
 

วันที่ 13 ก.ค. 2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์ โดย นายศุภกิจ สมฤทธิ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 4 นายร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดน่าน ออกปฏิบัติงานควบคุมและเฝ้าระวัง ในฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ตามแหล่งน้ำจืด พร้อมได้สอบถามปัญหาในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์มาตรการ ในช่วงฤดูปลาน้ำจืดวางไข่

         ผลการดำเนินงาน   ไม่พบผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

วันที่ 13 ก.ค. 2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์ โดย นายศุภกิจ สมฤทธิ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 4 นายร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดน่าน ออกปฏิบัติงานควบคุมและเฝ้าระวัง ในฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ตามแหล่งน้ำจืด พร้อมได้สอบถามปัญหาในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์มาตรการ ในช่วงฤดูปลาน้ำจืดวางไข่

         ผลการดำเนินงาน   ไม่พบผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • บทความ.. (662)  ..... (649) ออกปฎิบัติงาน ระหว่างวันที่15-18 กันยายน 2562.. (106) การออกปฏิบัติงานควบคุมพื้นที่แหล่งน้ำจืด ในวันที่ 11 กันยายน 2562.. (105) การออกปฏิบัติงานพื้นที่แหล่งน้ำจืดในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ในวันที่ 27 ต.ค. 62.. (94) การออกปฏิบัติงานในพื้นที่แหล่งน้ำจืด ระหว่างวันที่ 19-20 ก.พ. 63.. (91) การออกปฏิบัติงานควบคุมพื้นที่แหล่งน้ำจืด ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562.. (91) ออกปฎิบัติงาน ระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคม 2562.. (90) การออกปฏิบัติงานในแหล่งพื้นที่น้ำจืด ระหว่างวันที่ 23-26 ก.พ. 63.. (84) การออกปฏิบัติงานควบคุมพื้นที่แหล่งน้ำจืด ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2562.. (83) การออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ อ.ลับแล อ.เมือง อ.ตรอน และ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 29 ต.ค. 62.. (78) การออกปฏิบัติงานในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ในพื้นที่แหล่งน้ำจืดในระหว่างวันที่14-16 ก.ย. 62.. (78) การออกปฏิบัติงานในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 9-12 เมษายน. 63.. (75) ออกปฎิบัติงาน ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2562.. (72) การออกปฏิบัติงานในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ในพื้นที่แหล่งน้ำจืด ในวันที่ 17 ก.ย. 62.. (70) การออกปฏิบัติงานในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 22-25 ก.ย. 62.. (70) การออกปฏิบัติงานควบคุมพื้นที่แหล่งน้ำจืด ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562.. (68) การออกปฏิบัติงานควบคุมและปราบปรามพื้นที่แหล่งน้ำจืดในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2562.. (68) การออกปฏิบัติงานในพื้นที่แม่น้ำน่าน ในวันที่ 9 ธ.ค. 2562.. (66) การออกปฏิบัติงานในพื้นที่แม่น้ำน่าน ในวันที่ 8 ธ.ค. 2562.. (64)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์

     76 ม.9 บ้านท่าเรือ ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150