ประวัติหน่วยงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ตรัง

ประวัติหน่วยงาน 

ประวัติหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2016-11-25  |   ข่าววันที่: 2016-11-25 |  อ่าน: 232 ครั้ง
 

                                                                                   ประวัติหน่วยงาน

                                                         ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง

      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง  จัดตั้งขึ้นตามโครงการเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำกร่อย (BSCDP) ได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2528 และเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2529 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) มาใช้ในการก่อสร้าง พื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้าง ประมาณ 100 ไร่ 56 ตารางวา โดยขออนุญาตจากกรมป่าไม้ใช้พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง เป็นสถานที่ก่อสร้าง เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2533 แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2536 และมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2536 โดย พณฯนายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย เป็นประธานสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ตรัง