ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 เผยเเพร่: 2017-01-30  |   ข่าววันที่: 2017-01-27 |  อ่าน: 385 ครั้ง
 

วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี ร่วมประชุมและลงพื้นที่การตรวจติดตามความก้าวหน้างาน/โครงการตามนโยบายที่สำคัญตามแผนการตรวจราชการประจำปี 2560 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนกลางและเขตตรวจราชการที่ 1 (นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์) ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตาม
พระราชดำริฯ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่, โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)   ในพื้นที่ตำบลบึงชำอ้อ และตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี


  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (2,817)  ประวัติหน่วยงาน.. (1,501) ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,364) กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ.. (813) กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ.. (786) กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ.. (670) แบนเนอร์.. (657) กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ.. (552) ศึกษาดูงาน.. (502) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560.. (477) ข่าวประชาสัมพันธ์ ศพจ.ปทุมธานี เดือน ธันวาคม 2560.. (448) เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ.. (438) ข่าวประชาสัมพันธ์ ศพจ.ปทุมธานี เดือน พฤษภาคม 2560.. (433) กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ.. (432) สนับสนุนพันธุ์ปลา.. (418) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย .. (401) ทฤษฎีใหม่.. (393) พิธีประกาศกำหนดฤดูปลามีไข่ และกำหนดชนิด ขนาด และวิธีการทำการประมง น่านน้ำ.. (386) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (385) เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน.. (350)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

     ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170