วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ (EOC ต.รัษฎา ,สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ,ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดภูเก็ต ,องค์การสะพานปลาภูเก็ต ) บูรณาการตรวจคัดกรองเรือประมงที่แจ้งออกจากท่าเทียบเรือจังหวัดอื่น และมีความประสงค์ขอเข้าเทียบท่า ในจังหวัดภูเก็ต ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 644/2564 เรื่อง มาตรการสกัดกั้น เฝ้าระวัง และควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 กรณีนำเรือประมงที่แจ้งออกจากท่าจังหวัดอื่น เข้าเทียบท่าในจังหวัดภูเก็ต โดยวันนี้ (2/2/64) มีผู้ประกอบการแจ้งเรือเข้าจากต่างพื้นที่ทั้งหมด 3 ลำ ผู้ประกอบการ/ผู้ควบคุมเรือและลูกเรือ ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ (EOC ต.รัษฎา ,สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ,ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดภูเก็ต ,องค์การสะพานปลาภูเก็ต ) บูรณาการตรวจคัดกรองเรือประมงที่แจ้งออกจากท่าเทียบเรือจังหวัดอื่น และมีความประสงค์ขอเข้าเทียบท่า ในจังหวัดภูเก็ต ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 644/2564 เรื่อง มาตรการสกัดกั้น เฝ้าระวัง และควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 กรณีนำเรือประมงที่แจ้งออกจากท่าจังหวัดอื่น เข้าเทียบท่าในจังหวัดภูเก็ต โดยวันนี้ (2/2/64) มีผู้ประกอบการแจ้งเรือเข้าจากต่างพื้นที่ทั้งหมด 3 ลำ ผู้ประกอบการ/ผู้ควบคุมเรือและลูกเรือ ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-02-02  |   ข่าววันที่: 2021-02-02 |  อ่าน: 249 ครั้ง
 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงทูน่าสัญชาติไต้หวัน ณ ท่าเรือภูเก็ตศรีไทย.. (1,146)  กราฟเปรียบเทียบนำเข้า-ส่งออกปี 2555-2560.. (1,112) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่.. (891) วันที่ 10 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำมีชีวิต ประเภท กุ้งกุลาดำ กุ้งขาว เเละพ่อเเม่พันธุ์กุ้งข.. (688) 13 ก.ย. 2560 เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออก ปลาแซลมอนแช่แข็ง ปริมาณ 60.54 กิโลกรัม ไปยังประเทศสิงคโปร์ ณ อาคา.. (672) วันที่ 29 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ได้สุ่มตรวจสอบการส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิตไปประเทศจีน และฮ่องกง ซึ่งประกอบด้วยกุ้งกุลาดำ กุ.. (631) วันที่ 10 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ได้สุ่มตรวจสินค้าสัตว์น้ำ ประเภทกุ้งกุลาดำ และกุ้งขาว ที่ขออนุญาตส่งออกไปประเทศจีน และใ.. (627) วันที่ 4-5 มกราคม 2561 เวลา 22.30-05.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ได้สุ่มตรวจสินค้าสัตว์น้ำที่ขออนุญาตส่งออก และให้บริการออกใบรับรอง.. (623) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้.. (580) วันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ตรวจสอบเรือ OCEAN RICH สัญชาติ เซียร์ราลีโอน ซึ่งเป็นเรือบรรทุกสัต.. (564)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงภูเก็ต

     สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต 65/73 ม.7 ถ.ท่าเรือใหม่ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 096-1954402  สำนักงานตรวจประมงภูเก็ต ณ อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110  โทร : 076-351010