ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนตัวแทนสายเรือในระบบ PPS ของกรมประมง

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนตัวแทนสายเรือในระบบ PPS ของกรมประมง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-02-28  |   ข่าววันที่: 2017-02-28 |  อ่าน: 534 ครั้ง
 

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ PPS ที่เกี่ยวข้องกับ PSM ดังนี้

1. วันที่ 1 มีนาคม 2560 ระบบเปิดให้ขึ้นทะเบียนตัวแทนสายเรือที่เป็นนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา โดยผู้ขอขึ้นทะเบียนตัวแทนสายเรือกรอกข้อมูลลงในแบบคำร้องขอลงทะเบียนหมายเลข 5 และ หมายเลข 6 ตามลำดับ พร้อมเอกสารประกอบ ยื่นขอขึ้นทะเบียนต่อด่านฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

2.วันที่เปิดใช้งานระบบ PPS จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสถัดไป

ทั้งนี้ ขอให้ด่านฯ ประชาสัมพันธ์ให้ตัวแทนสายเรือ ผู้ประกอบการ หรือบุคคลที่ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสายเรือ เริ่มขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสายเรือได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อคุณชนานันทน์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-5620600-15 ต่อ 2122 หากได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิคฉบับนี้แล้วกรุณาตอบกลับด้วย

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงทูน่าสัญชาติไต้หวัน ณ ท่าเรือภูเก็ตศรีไทย.. (1,142)  กราฟเปรียบเทียบนำเข้า-ส่งออกปี 2555-2560.. (1,110) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่.. (885) วันที่ 10 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำมีชีวิต ประเภท กุ้งกุลาดำ กุ้งขาว เเละพ่อเเม่พันธุ์กุ้งข.. (684) 13 ก.ย. 2560 เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออก ปลาแซลมอนแช่แข็ง ปริมาณ 60.54 กิโลกรัม ไปยังประเทศสิงคโปร์ ณ อาคา.. (668) วันที่ 29 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ได้สุ่มตรวจสอบการส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิตไปประเทศจีน และฮ่องกง ซึ่งประกอบด้วยกุ้งกุลาดำ กุ.. (630) วันที่ 4-5 มกราคม 2561 เวลา 22.30-05.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ได้สุ่มตรวจสินค้าสัตว์น้ำที่ขออนุญาตส่งออก และให้บริการออกใบรับรอง.. (622) วันที่ 10 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ได้สุ่มตรวจสินค้าสัตว์น้ำ ประเภทกุ้งกุลาดำ และกุ้งขาว ที่ขออนุญาตส่งออกไปประเทศจีน และใ.. (614) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้.. (576) วันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ตรวจสอบเรือ OCEAN RICH สัญชาติ เซียร์ราลีโอน ซึ่งเป็นเรือบรรทุกสัต.. (560)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงภูเก็ต

     สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต 65/73 ม.7 ถ.ท่าเรือใหม่ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 096-1954402  สำนักงานตรวจประมงภูเก็ต ณ อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110  โทร : 076-351010