วันที่ 22 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ได้รับการประสานจากด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้ดำเนินการควบคุมการขนย้ายและตรวจสอบการกักกันพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวมีชีวิตที่นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาไปยังสถานกักกันในจังหวัดภูเก็ต จำนวนทั้งสิ้น 90 กล่อง ปริมาณ 713 ตัว ผลการตรวจสอบถูกต้องตรงตามเอกสารใบอนุญาต จึงได้ดำเนินการกักกันเพื่อรอผลตรวจโรคตามระเบียบต่อไป

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


วันที่ 22 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ได้รับการประสานจากด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้ดำเนินการควบคุมการขนย้ายและตรวจสอบการกักกันพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวมีชีวิตที่นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาไปยังสถานกักกันในจังหวัดภูเก็ต จำนวนทั้งสิ้น 90 กล่อง ปริมาณ 713 ตัว ผลการตรวจสอบถูกต้องตรงตามเอกสารใบอนุญาต จึงได้ดำเนินการกักกันเพื่อรอผลตรวจโรคตามระเบียบต่อไป  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทย ด่านตรวจประมงภ...  80   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทยด่านตรวจประมงภู...  71  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทยด่านตรวจประมงภู...  69  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทยด่านตรวจประมงภู...  69   วันที่ 23 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกกุ้งขาวมี...  65  วันที่ 17 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกกุ้งขาวเพื...  63  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทยด่านตรวจประมงภู...  63  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทยด่านตรวจประมงภู...  58  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทยด่านตรวจประมงภู...  56  วันที่ 22 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกปลาทะเลสวย...  55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงภูเก็ต

     สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต 65/73 ม.7 ถ.ท่าเรือใหม่ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 09 6195 4402 และ 076 210 280  สำนักงานตรวจประมงภูเก็ต ณ อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110  โทร : 076 327 612    pipophuket@hotmail.com   ด่านตรวจประมงภูเก็ต 076 210 280   สำนักงานตรวจประมงภูเก็ต (สำนักงานย่อย) อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต 076 327 612 สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต 076 210 280   แฟนเพจ