วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง และสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันบูรณาการตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิตในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการร้านค้าปัจจัยการผลิต จากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำในการจำหน่ายและมีไว้ครอบครองซึ่งอาหารสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและถูกต้องตามกฎหมาย

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง และสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันบูรณาการตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิตในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการร้านค้าปัจจัยการผลิต จากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำในการจำหน่ายและมีไว้ครอบครองซึ่งอาหารสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและถูกต้องตามกฎหมาย  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานผลการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทยและข้อมูลการสั่งตรวจ ประจำวันที่ 27 มีนาคม 256...  129   วันที่ 14 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกปลาทะเลสวยง...  117  “ จิตอาสารักษ์ป่าชายเลน ” วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่ด่...  104  วันที่ 28 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกปลาทะเลสวยง...  99  วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกลูกกุ้งขาว...  93  รายงานผลการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทยและข้อมูลการสั่งตรวจ ประจำวันที่ 25 เมษายน 256...  89  รายงานผลการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทยและข้อมูลการสั่งตรวจ ประจำวันที่ 16 เมษายน 256...  86  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทยด่านตรวจประมงภู...  86  รายงานผลการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทยและข้อมูลการสั่งตรวจ ประจำวันที่ 2 เมษายน 2565...  84  รายงานผลการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทยและข้อมูลการสั่งตรวจ ประจำวันที่ 3 เมษายน 2565...  80


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงภูเก็ต

     สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต 65/73 ม.7 ถ.ท่าเรือใหม่ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 096-1954402  สำนักงานตรวจประมงภูเก็ต ณ อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110  โทร : 076-351010    pipophuket@hotmail.com   สำนักงานตรวจประมงภูเก็ต 076213597   สำนักงานตรวจประมงภูเก็ต (สำนักงานย่อย) อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต 076327612 สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต 076213597   แฟนเพจ