วันที่ 13 มกราคม 2565 นายศรายุทธ์ เมธินาพิทักษ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต(PIPOภูเก็ต) ประกอบด้วยกรมประมงกรมเจ้าท่ากรมการจัดหางานและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 โดย น.อ.ยุทธชัย ไพศาล รองผอ.กรป.สกค.ยก.ทร. หัวหน้าชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมคณะฯ(Flying Inspection Team:FIT) ณ ท่าเทียบเรือแพป.พิชัยนาวา และรับฟังการบรรยายผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมาณห้องประชุมด่านตรวจประมงภูเก็ต ผลการตรวจประเมินทางคณะฯ ได้ชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกPIPO Manual และให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


วันที่ 13 มกราคม 2565 นายศรายุทธ์ เมธินาพิทักษ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต(PIPOภูเก็ต) ประกอบด้วยกรมประมงกรมเจ้าท่ากรมการจัดหางานและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 โดย น.อ.ยุทธชัย ไพศาล รองผอ.กรป.สกค.ยก.ทร. หัวหน้าชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมคณะฯ(Flying Inspection Team:FIT) ณ ท่าเทียบเรือแพป.พิชัยนาวา และรับฟังการบรรยายผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมาณห้องประชุมด่านตรวจประมงภูเก็ต ผลการตรวจประเมินทางคณะฯ ได้ชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกPIPO Manual และให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ด่านตรวจประมงภูเก็ต โดยเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือ...  112   วันที่ 12 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกปลาทะเลแช่เ...  109  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทย ด่านตรวจประมงภ...  91  วันที่ 11 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการนำเข้ากุ้งมังกรมี...  81  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกปลาทะเลแ...  75  วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมด่านตรวจประมงภูเก็ต นายแสง...  74  วันที่ 29 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกปลาทะเลแช่เ...  66  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกลูกกุ้งข...  63  วันที่ 29 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกปลาทะเลแช่...  61  วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกกุ้งขาวมีชีว...  58


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงภูเก็ต

     สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต 65/73 ม.7 ถ.ท่าเรือใหม่ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 09 6195 4402 และ 076 210 280  สำนักงานตรวจประมงภูเก็ต ณ อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110  โทร : 076 327 612    pipophuket@hotmail.com   ด่านตรวจประมงภูเก็ต 076 210 280   สำนักงานตรวจประมงภูเก็ต (สำนักงานย่อย) อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต 076 327 612 สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต 076 210 280   แฟนเพจ