วันที่ 13 มกราคม 2565 นายศรายุทธ์ เมธินาพิทักษ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต(PIPOภูเก็ต) ประกอบด้วยกรมประมงกรมเจ้าท่ากรมการจัดหางานและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 โดย น.อ.ยุทธชัย ไพศาล รองผอ.กรป.สกค.ยก.ทร. หัวหน้าชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมคณะฯ(Flying Inspection Team:FIT) ณ ท่าเทียบเรือแพป.พิชัยนาวา และรับฟังการบรรยายผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมาณห้องประชุมด่านตรวจประมงภูเก็ต ผลการตรวจประเมินทางคณะฯ ได้ชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกPIPO Manual และให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


วันที่ 13 มกราคม 2565 นายศรายุทธ์ เมธินาพิทักษ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต(PIPOภูเก็ต) ประกอบด้วยกรมประมงกรมเจ้าท่ากรมการจัดหางานและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 โดย น.อ.ยุทธชัย ไพศาล รองผอ.กรป.สกค.ยก.ทร. หัวหน้าชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมคณะฯ(Flying Inspection Team:FIT) ณ ท่าเทียบเรือแพป.พิชัยนาวา และรับฟังการบรรยายผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมาณห้องประชุมด่านตรวจประมงภูเก็ต ผลการตรวจประเมินทางคณะฯ ได้ชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกPIPO Manual และให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานผลการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทยและข้อมูลการสั่งตรวจ ประจำวันที่ 27 มีนาคม 256...  127   วันที่ 14 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกปลาทะเลสวยง...  116  “ จิตอาสารักษ์ป่าชายเลน ” วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่ด่...  102  วันที่ 28 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกปลาทะเลสวยง...  98  วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกลูกกุ้งขาว...  90  รายงานผลการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทยและข้อมูลการสั่งตรวจ ประจำวันที่ 25 เมษายน 256...  88  รายงานผลการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทยและข้อมูลการสั่งตรวจ ประจำวันที่ 16 เมษายน 256...  85  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทยด่านตรวจประมงภู...  85  รายงานผลการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทยและข้อมูลการสั่งตรวจ ประจำวันที่ 2 เมษายน 2565...  82  รายงานผลการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทยและข้อมูลการสั่งตรวจ ประจำวันที่ 3 เมษายน 2565...  77


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงภูเก็ต

     สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต 65/73 ม.7 ถ.ท่าเรือใหม่ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 096-1954402  สำนักงานตรวจประมงภูเก็ต ณ อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110  โทร : 076-351010    pipophuket@hotmail.com   สำนักงานตรวจประมงภูเก็ต 076213597   สำนักงานตรวจประมงภูเก็ต (สำนักงานย่อย) อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต 076327612 สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต 076213597   แฟนเพจ