วันที่ 11 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานกล่าวรายงานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมการติดตามผลการใช้งานระบบ Electronic Port State Measures Application (e-PSM) และขั้นตอนการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) รอบผู้ประกอบการ ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ระหว่างวันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2560

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


วันที่ 11 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานกล่าวรายงานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมการติดตามผลการใช้งานระบบ Electronic Port State Measures Application (e-PSM) และขั้นตอนการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) รอบผู้ประกอบการ ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ระหว่างวันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2560 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 11 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานกล่าวรายงานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมการติดตามผลการใช้งานระบบ Electronic Port State Measures Application (e-PSM) และขั้นตอนการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) รอบผู้ประกอบการ ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้

ระหว่างวันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2560

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 18.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ตตรวจสอบการส่งอ...  186   วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 18.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ตตรวจสอบการส่งอ...  177  วันที่ 25 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ตตรวจสอบการส่งออกกุ้งกุลาดำมี...  148  วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 18.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ตตรวจสอบการส่งอ...  137  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ตตรวจสอบการส...  131  รายงานผลการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทยและข้อมูลการสั่งตรวจ ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์...  110  วันที่ 12 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกกุ้งกุลาดำม...  104  วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 18.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ตตรวจสอบการส่งอ...  93  รายงานผลการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทยและข้อมูลการสั่งตรวจ ประจำวันที่ 27 มีนาคม 256...  92  วันที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 18.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ตตรวจสอบการส่งอ...  91


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงภูเก็ต

     สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต 65/73 ม.7 ถ.ท่าเรือใหม่ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 096-1954402  สำนักงานตรวจประมงภูเก็ต ณ อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110  โทร : 076-351010    pipophuket@hotmail.com   สำนักงานตรวจประมงภูเก็ต 076213597   สำนักงานตรวจประมงภูเก็ต (สำนักงานย่อย) อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต 076327612 สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต 076213597   แฟนเพจ