วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. หัวหน้าด่านตรวจประมงภูเก็ตมอบหมายให้ นายอรรถพล ปัตเมฆ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต สังกัดด่านตรวจประมงภูเก็ต ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา) เป็นประธานจัดการประชุมเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ ประจำศูนย์ PIPO ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเรือประมงที่แจ้งเข้า-ออก หน้าท่าเทียบเรือ โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก PIPO Manual ณ ห้องประชุมด่านตรวจประมงภูเก็ต

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. หัวหน้าด่านตรวจประมงภูเก็ตมอบหมายให้ นายอรรถพล ปัตเมฆ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต สังกัดด่านตรวจประมงภูเก็ต ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา) เป็นประธานจัดการประชุมเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ ประจำศูนย์ PIPO ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเรือประมงที่แจ้งเข้า-ออก หน้าท่าเทียบเรือ โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก PIPO Manual ณ ห้องประชุมด่านตรวจประมงภูเก็ต 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-11-23  |   ข่าววันที่: 2021-11-23 |  อ่าน: 44 ครั้ง
 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงทูน่าสัญชาติไต้หวัน ณ ท่าเรือภูเก็ตศรีไทย.. (1,192)  กราฟเปรียบเทียบนำเข้า-ส่งออกปี 2555-2560.. (1,175) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่.. (949) วันที่ 10 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำมีชีวิต ประเภท กุ้งกุลาดำ กุ้งขาว เเละพ่อเเม่พันธุ์กุ้งข.. (718) 13 ก.ย. 2560 เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออก ปลาแซลมอนแช่แข็ง ปริมาณ 60.54 กิโลกรัม ไปยังประเทศสิงคโปร์ ณ อาคา.. (708) วันที่ 29 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ได้สุ่มตรวจสอบการส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิตไปประเทศจีน และฮ่องกง ซึ่งประกอบด้วยกุ้งกุลาดำ กุ.. (664) วันที่ 4-5 มกราคม 2561 เวลา 22.30-05.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ได้สุ่มตรวจสินค้าสัตว์น้ำที่ขออนุญาตส่งออก และให้บริการออกใบรับรอง.. (660) วันที่ 10 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ได้สุ่มตรวจสินค้าสัตว์น้ำ ประเภทกุ้งกุลาดำ และกุ้งขาว ที่ขออนุญาตส่งออกไปประเทศจีน และใ.. (658) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้.. (624) วันที่ 3 -4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 22.00-05.10 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ได้สุ่มตรวจสินค้าสัตว์น้ำมีชีวิต ที่ขออนุญาตส่งออกไปจีนและฮ่อ.. (603)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงภูเก็ต

     สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต 65/73 ม.7 ถ.ท่าเรือใหม่ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 096-1954402  สำนักงานตรวจประมงภูเก็ต ณ อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110  โทร : 076-351010