วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายศรายุทธ์ เมธินาพิทักษ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงภูเก็ต ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ (PIPO ภูเก็ต) เพื่อชี้แจงแนวทางในการตรวจเรือ ณ ท่าเทียบเรือตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ PIPO โดยพลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ และคณะ ในการตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายและแรงงานในภาคประมงในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายศรายุทธ์ เมธินาพิทักษ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงภูเก็ต ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ (PIPO ภูเก็ต) เพื่อชี้แจงแนวทางในการตรวจเรือ ณ ท่าเทียบเรือตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ PIPO โดยพลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ และคณะ ในการตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายและแรงงานในภาคประมงในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 18.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ตตรวจสอบการส่งอ...  181   วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 18.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ตตรวจสอบการส่งอ...  174  วันที่ 25 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ตตรวจสอบการส่งออกกุ้งกุลาดำมี...  144  วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 18.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ตตรวจสอบการส่งอ...  136  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ตตรวจสอบการส...  129  วันที่ 4 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกปลาทะเลแช่เย...  118  วันที่ 2 มกราคม 2565 เวลา 18.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ตตรวจสอบการส่งออ...  116  รายงานผลการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทยและข้อมูลการสั่งตรวจ ประจำวันที่ 3 มกราคม 2565...  110  รายงานผลการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทยและข้อมูลการสั่งตรวจ ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์...  109  วันที่ 12 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกกุ้งกุลาดำม...  102


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงภูเก็ต

     สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต 65/73 ม.7 ถ.ท่าเรือใหม่ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 096-1954402  สำนักงานตรวจประมงภูเก็ต ณ อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110  โทร : 076-351010    pipophuket@hotmail.com   สำนักงานตรวจประมงภูเก็ต 076213597   สำนักงานตรวจประมงภูเก็ต (สำนักงานย่อย) อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต 076327612 สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต 076213597   แฟนเพจ