วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ด่านตรวจประมงภูเก็ต เป็นตัวแทนหน่วยงานราชการและประชาชน ประกอบด้วย 1.ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานภูเก็ต 2.ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต 3.ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต 4.เจ้าหน้าที่กรมประมง 5.ผู้มีจิตศรัทธาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกันสนับสนุนน้ำดื่มให้กับศูนย์พักคอยท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ที่ให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 ในภาคแรงงานประมง จำนวน 3,456 ขวด ( 288 แพ็ค)

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ด่านตรวจประมงภูเก็ต เป็นตัวแทนหน่วยงานราชการและประชาชน ประกอบด้วย 1.ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานภูเก็ต 2.ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต 3.ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต 4.เจ้าหน้าที่กรมประมง 5.ผู้มีจิตศรัทธาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกันสนับสนุนน้ำดื่มให้กับศูนย์พักคอยท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ที่ให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 ในภาคแรงงานประมง จำนวน 3,456 ขวด ( 288 แพ็ค) วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ด่านตรวจประมงภูเก็ต

เป็นตัวแทนหน่วยงานราชการและประชาชน ประกอบด้วย

??1.ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานภูเก็ต

??2.ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต

??3.ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต

??4.เจ้าหน้าที่กรมประมง

??5.ผู้มีจิตศรัทธาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ร่วมกันสนับสนุนน้ำดื่มให้กับศูนย์พักคอยท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ที่ให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 ในภาคแรงงานประมง จำนวน 3,456 ขวด ( 288 แพ็ค)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต พร้อมด้วยข้า...  166   วันที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 18.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ตตรวจสอบการส่งอ...  155  วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 18.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ตตรวจสอบการส่งอ...  149  วันที่ 25 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ตตรวจสอบการส่งออกกุ้งกุลาดำมี...  126  วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 18.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ตตรวจสอบการส่งอ...  112  วันที่ 4 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกปลาทะเลแช่เย...  103  รายงานผลการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทยและข้อมูลการสั่งตรวจ ประจำวันที่ 3 มกราคม 2565...  96  วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจบูรณาการร...  95  วันที่ 2 มกราคม 2565 เวลา 18.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ตตรวจสอบการส่งออ...  94  รายงานผลการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทยและข้อมูลการสั่งตรวจ ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 25...  88

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงภูเก็ต

     สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต 65/73 ม.7 ถ.ท่าเรือใหม่ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 096-1954402  สำนักงานตรวจประมงภูเก็ต ณ อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110  โทร : 076-351010    pipophuket@hotmail.com   สำนักงานตรวจประมงภูเก็ต 076213597   สำนักงานตรวจประมงภูเก็ต (สำนักงานย่อย) อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต 076327612 สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต 076213597   แฟนเพจ