วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ด่านตรวจประมงภูเก็ต เป็นตัวแทนหน่วยงานราชการและประชาชน ประกอบด้วย 1.ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานภูเก็ต 2.ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต 3.ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต 4.เจ้าหน้าที่กรมประมง 5.ผู้มีจิตศรัทธาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกันสนับสนุนน้ำดื่มให้กับศูนย์พักคอยท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ที่ให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 ในภาคแรงงานประมง จำนวน 3,456 ขวด ( 288 แพ็ค)

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ด่านตรวจประมงภูเก็ต เป็นตัวแทนหน่วยงานราชการและประชาชน ประกอบด้วย 1.ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานภูเก็ต 2.ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต 3.ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต 4.เจ้าหน้าที่กรมประมง 5.ผู้มีจิตศรัทธาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกันสนับสนุนน้ำดื่มให้กับศูนย์พักคอยท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ที่ให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 ในภาคแรงงานประมง จำนวน 3,456 ขวด ( 288 แพ็ค) วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ด่านตรวจประมงภูเก็ต

เป็นตัวแทนหน่วยงานราชการและประชาชน ประกอบด้วย

??1.ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานภูเก็ต

??2.ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต

??3.ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต

??4.เจ้าหน้าที่กรมประมง

??5.ผู้มีจิตศรัทธาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ร่วมกันสนับสนุนน้ำดื่มให้กับศูนย์พักคอยท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ที่ให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 ในภาคแรงงานประมง จำนวน 3,456 ขวด ( 288 แพ็ค)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ด่านตรวจประมงภูเก็ต โดยเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือ...  110   วันที่ 12 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกปลาทะเลแช่เ...  105  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทย ด่านตรวจประมงภ...  91  วันที่ 11 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการนำเข้ากุ้งมังกรมี...  81   วันที่ 23 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกกุ้งขาวมี...  76  วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมด่านตรวจประมงภูเก็ต นายแสง...  74  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกปลาทะเลแ...  73  วันที่ 22 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกปลาทะเลสวย...  68  วันที่ 29 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกปลาทะเลแช่เ...  64  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกลูกกุ้งข...  63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงภูเก็ต

     สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต 65/73 ม.7 ถ.ท่าเรือใหม่ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 09 6195 4402 และ 076 210 280  สำนักงานตรวจประมงภูเก็ต ณ อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110  โทร : 076 327 612    pipophuket@hotmail.com   ด่านตรวจประมงภูเก็ต 076 210 280   สำนักงานตรวจประมงภูเก็ต (สำนักงานย่อย) อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต 076 327 612 สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต 076 210 280   แฟนเพจ