วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นาย ศรายุทธ์ เมธินาพิทักษ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงภูเก็ตพร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ ได้รับการสนับสนุนหน้ากาก (Face shield) จาก ศรชล.ภาค 3 โดยมี นาวาเอก ธรรมวรรต มาลัยสุขรินทร์ รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดภูเก็ต เป็นผู้แทนมอบ เพื่อใช้ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจเรือประมง ในนามด่านตรวจประมงภูเก็ต ขอขอบคุณ ศรชล.ภาค 3 ในการสนับสนุนอุปกรณ์ดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นาย ศรายุทธ์ เมธินาพิทักษ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงภูเก็ตพร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ ได้รับการสนับสนุนหน้ากาก (Face shield) จาก ศรชล.ภาค 3 โดยมี นาวาเอก ธรรมวรรต มาลัยสุขรินทร์ รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดภูเก็ต เป็นผู้แทนมอบ เพื่อใช้ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจเรือประมง ในนามด่านตรวจประมงภูเก็ต ขอขอบคุณ ศรชล.ภาค 3 ในการสนับสนุนอุปกรณ์ดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกพ่อแม่พันธุ...  101   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทยด่านตรวจประมงภู...  89  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทย ด่านตรวจประมงภ...  80  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทยด่านตรวจประมงภู...  70  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทยด่านตรวจประมงภู...  69  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทยด่านตรวจประมงภู...  69   วันที่ 23 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกกุ้งขาวมี...  63  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทยด่านตรวจประมงภู...  61  วันที่ 17 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกกุ้งขาวเพื...  60  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทยด่านตรวจประมงภู...  57


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงภูเก็ต

     สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต 65/73 ม.7 ถ.ท่าเรือใหม่ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 096-1954402  สำนักงานตรวจประมงภูเก็ต ณ อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110  โทร : 076-351010    pipophuket@hotmail.com   สำนักงานตรวจประมงภูเก็ต 076213597   สำนักงานตรวจประมงภูเก็ต (สำนักงานย่อย) อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต 076327612 สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต 076213597   แฟนเพจ