กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ปลานิล เพื่อปล่อยลงในบ่อเลี้ยงปลาภายในโรงเรียนบ้านนายาง ในกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน

กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ปลานิล เพื่อปล่อยลงในบ่อเลี้ยงปลาภายในโรงเรียนบ้านนายาง ในกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-06-30  |   ข่าววันที่: 2017-06-30 |  อ่าน: 1,258 ครั้ง
 

          วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน พร้อมด้วยนางสาวกรรณิกา ก๋าแก้ว ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
ได้ให้การสนับสนุนพันธุ์ปลานิล จำนวน ๓,๐๐๐ ตัว เพื่อปล่อยลงในบ่อเลี้ยงปลาภายในโรงเรียนบ้านนายาง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ในกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการฝึกทักษะการใช้ชีวิตให้แก่นักเรียน และช่วยส่งเสริมการเลี้ยงปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนไว้สำหรับบริโภคในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำการสร้างอาหารธรรมชาติโดยใช้ฟางข้าวแห้งกับมูลสัตว์แห้งภายในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลามัน.. (2,853)  ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดน่าน.. (2,524) กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญหรือการฮ้องขวัญ เนื่องในโอกาสประเพณีปีใหม่เมือง.. (2,334) กิจกรรมการจัดงานโครงการปล่อยปลาปีกแดงคืนสู่แม่น้ำน่าน (ลำน้ำยาว).. (2,215) ปลาปีกแดง.. (1,978) ปลาพลวงหิน.. (1,940) กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ปลานิล เพื่อปล่อยลงในบ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน .. (1,888) ร่วมประชุมและลงพื้นที่ในโอกาสที่พลเอกทรงบุญ วุฒิวงศ์ คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน.. (1,790) กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ปลานิล เพื่อปล่อยลงในบ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียนเพียงหลวง ๗ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดน่าน.. (1,749) กิจกรรมลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ บ้านวังไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน เเละโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโคร.. (1,733)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน

     228 ม.5 ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน 55000