กิจกรรม “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน


กิจกรรม “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. หน่วยงานกรมประมงจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรม “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งบริจาคผ่านตู้ปันสุขในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน และอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ได้แก่ 1.ตู้ปันสุขวัดพระธาตุแช่แห้ง 2.ตู้ปันสุขวัดหัวเวียงใต้ 3.ตู้ปันสุขหน้าโรงเรียนราชานุบาล 4.ตู้ปันสุขวัดสวนตาล 5.ตู้ปันสุขหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่ม 3 ลุ่มน้ำน่าน 6.ตู้ปันสุขกองพันทหารม้าที่ 10 7.ตู้ปันสุขหน้าธนาคารออมสิน สาขาน่าน 8.ตู้ปันสุขหน้าร้านเฮือนยา โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรในพื้นที่จังหวัดน่านได้จัดตั้ง “ตู้ปันสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนช่วยเหลือประชาชน และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร่น่า 2019 (Covid -19)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565   142   รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565    140  กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดน่าน ประจำปีงบประม...  138  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุ...  130  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2565    104  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2565   103  วิสัยทัศน์ พันธกิจ   101  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร...  86  ประกาศศูนย์วิจัยละพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน   84  ประกาศศูนย์วิจัยละพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน   70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน

     228 ม.5 ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน 55000    ifnanfish@gmail.com   054 - 793010   054 - 793011   แฟนเพจ