บทความทางวิชาการ (โดย...ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ) กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน


บทความทางวิชาการ (โดย...ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ) กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ คู่มือ การจัดการด้านอาหารเพื่อเพิ่มประสทธิภาพ ิ การผลิตและคุณภาพสตว์นํ้า

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565    145   รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565   144  กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดน่าน ประจำปีงบประม...  141  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุ...  132  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2565    107  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2565   104  วิสัยทัศน์ พันธกิจ   104  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร...  87  ประกาศศูนย์วิจัยละพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน   84  ประกาศศูนย์วิจัยละพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน   74


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน

     228 ม.5 ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน 55000    ifnanfish@gmail.com   054 - 793010   054 - 793011   แฟนเพจ