นิทรรศการ "ศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน

นิทรรศการ "ศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2016-12-15  |   ข่าววันที่: 2016-12-15 |  อ่าน: 898 ครั้ง
 

                       ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน ร่วมจัดนิทรรศการ "ศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน บ้านขุนสถาน ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 10 -12 ธันวาคม 2559 เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่หาสุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบตรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ของโครงการหลวงไปปฎิบัติจนประสบผลสำเร็จก่อให้เกิดรายได้ลดค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลามัน.. (2,855)  ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดน่าน.. (2,527) กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญหรือการฮ้องขวัญ เนื่องในโอกาสประเพณีปีใหม่เมือง.. (2,337) กิจกรรมการจัดงานโครงการปล่อยปลาปีกแดงคืนสู่แม่น้ำน่าน (ลำน้ำยาว).. (2,215) ปลาปีกแดง.. (1,982) ปลาพลวงหิน.. (1,941) กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ปลานิล เพื่อปล่อยลงในบ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน .. (1,889) ร่วมประชุมและลงพื้นที่ในโอกาสที่พลเอกทรงบุญ วุฒิวงศ์ คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน.. (1,791) กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ปลานิล เพื่อปล่อยลงในบ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียนเพียงหลวง ๗ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดน่าน.. (1,749) กิจกรรมลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ บ้านวังไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน เเละโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโคร.. (1,734)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน

     228 ม.5 ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน 55000