กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงในบ่อเลี้ยงปลาโรงเรียนบ้านหนองผุก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ตามโครงการชวนกันทำดี ปันฝันเกษตรอินทรีย์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน

กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงในบ่อเลี้ยงปลาโรงเรียนบ้านหนองผุก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ตามโครงการชวนกันทำดี ปันฝันเกษตรอินทรีย์  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-06-07  |   ข่าววันที่: 2017-06-07 |  อ่าน: 1,460 ครั้ง
 

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน พร้อมด้วยนายจิรวุฒิ คำวงค์ ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนางสาวศุภลักษณ์ ฤทธิแผลง ตำแหน่งนักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ได้สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช จำนวน ๒๐,๐๐๐ ตัว (ปลานิล ๑๐,๐๐๐ ตัว และปลานวลจันทร์เทศ ๑๐,๐๐๐ ตัว) เพื่อปล่อยลงในบ่อเลี้ยงปลาโรงเรียนบ้านหนองผุก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ตามโครงการชวนกันทำดี ปันฝันเกษตรอินทรีย์ โรงเรียนบ้านหนองผุก เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างทักษะด้านการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการใช้ชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งให้คำแนะนำการสร้างอาหารธรรมชาติ โดยใช้ฟางข้าวแห้งกับมูลสัตว์แห้งภายในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลามัน.. (2,856)  ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดน่าน.. (2,527) กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญหรือการฮ้องขวัญ เนื่องในโอกาสประเพณีปีใหม่เมือง.. (2,338) กิจกรรมการจัดงานโครงการปล่อยปลาปีกแดงคืนสู่แม่น้ำน่าน (ลำน้ำยาว).. (2,215) ปลาปีกแดง.. (1,983) ปลาพลวงหิน.. (1,942) กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ปลานิล เพื่อปล่อยลงในบ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน .. (1,890) ร่วมประชุมและลงพื้นที่ในโอกาสที่พลเอกทรงบุญ วุฒิวงศ์ คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน.. (1,791) กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ปลานิล เพื่อปล่อยลงในบ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียนเพียงหลวง ๗ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดน่าน.. (1,749) กิจกรรมลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ บ้านวังไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน เเละโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโคร.. (1,734)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน

     228 ม.5 ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน 55000