ร่วมประชุมและลงพื้นที่ติดตามนายรัตนะ สวามีชัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดน่าน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน


ร่วมประชุมและลงพื้นที่ติดตามนายรัตนะ สวามีชัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดน่าน 

ข่าวประชาสัมพันธ์


          วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดน่าน ร่วมประชุมในโอกาสที่นายรัตนะ สวามีชัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามงาน
โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง โดยได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการฯ ของจังหวัดน่าน
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน และลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยียน แปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
แปลงนางอุดดี ธนะวงศ์ ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน และแปลงนางบรรจง จ้อยชดช้อย ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน
พร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรเริ่มต้นด้วยการพึ่งพาตนเอง และแบ่งปัน หากพร้อมให้ขยายองค์ความรู้สู่เพื่อนบ้านและผู้สนใจ

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   190   ในกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดน่าน ประจำปีงบปร...  173  สนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้เกษตรกร ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยได้...  149  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   139  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565   136  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565   116  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565   96  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565   94  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565   77  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565    73


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน

     228 ม.5 ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน 55000    ifnanfish@gmail.com   054 - 793010   054 - 793011   แฟนเพจ