มอบพันธุ์ปลาให้เกษตรกร โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ ๗ อำเภอ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน

มอบพันธุ์ปลาให้เกษตรกร โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ ๗ อำเภอ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-01-12  |   ข่าววันที่: 2017-01-12 |  อ่าน: 571 ครั้ง
 

                   วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ นายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน, นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน และนายเจริญ  อิสระเสรี ประมงจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทฤษฎีใหม่ ๗ อำเภอ คือ ท่าวังผา ปัว ทุ่งช้าง เชียงกลาง สองแคว บ่อเกลือและเฉลิมพระเกียรติ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่านได้สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช จำนวน ๔๐๑,๐๐๐ ตัว แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็นที่เรียบร้อย

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลามัน.. (2,856)  ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดน่าน.. (2,527) กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญหรือการฮ้องขวัญ เนื่องในโอกาสประเพณีปีใหม่เมือง.. (2,338) กิจกรรมการจัดงานโครงการปล่อยปลาปีกแดงคืนสู่แม่น้ำน่าน (ลำน้ำยาว).. (2,215) ปลาปีกแดง.. (1,983) ปลาพลวงหิน.. (1,942) กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ปลานิล เพื่อปล่อยลงในบ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน .. (1,890) ร่วมประชุมและลงพื้นที่ในโอกาสที่พลเอกทรงบุญ วุฒิวงศ์ คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน.. (1,791) กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ปลานิล เพื่อปล่อยลงในบ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียนเพียงหลวง ๗ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดน่าน.. (1,749) กิจกรรมลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ บ้านวังไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน เเละโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโคร.. (1,734)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน

     228 ม.5 ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน 55000