ประชุมติดตามงานวิจัย ด้านการประมงน้ำจืด ในเขตภาคเหนือตอนบน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน

ประชุมติดตามงานวิจัย ด้านการประมงน้ำจืด ในเขตภาคเหนือตอนบน 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมติดตามงานวิจัย ด้านการประมงน้ำจืด ในเขตภาคเหนือตอนบน..คลิก

วันที่ 20–22 กุมภาพันธ์ 2566 นางมณีรัตน์ หวังวิบูลย์กิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานสัตว์น้ำ
และนางสาวรัตนาวลี พูลสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยา พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามงานวิจัย
ด้านการประมงน้ำจืด ในเขตภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมประชุมติดตามงานวิจัยคงค้าง ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านสบยาว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นจุดที่เกิดปรากฏการณ์ "ปลากอง" และได้ให้แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในลำน้ำน่านแก่ชุมชน โดยมีนายสมชาติ ธรรมขันทา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกวันที่ 20–22 กุมภาพันธ์ 2566 นางมณีรัตน์ หวังวิบูลย์กิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานสัตว์น้ำ
และนางสาวรัตนาวลี พูลสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยา พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามงานวิจัย
ด้านการประมงน้ำจืด ในเขตภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมประชุมติดตามงานวิจัยคงค้าง ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านสบยาว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นจุดที่เกิดปรากฏการณ์ "ปลากอง" และได้ให้แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในลำน้ำน่านแก่ชุมชน โดยมีนายสมชาติ ธรรมขันทา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • การเตรียมบ่อสัตว์น้ำ การเตรียมบ่อสัตว์น้ำ  จำนวนผู้อ่าน 68  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมกราคม 2566 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 66 ประชุมติดตามงานวิจัย ด้านการประมงน้ำจืด ในเขตภาคเหนือตอนบน ประชุมติดตามงานวิจัย ด้านการประมงน้ำจืด ในเขตภาคเหนือตอนบน  จำนวนผู้อ่าน 65 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2566 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 60 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  จำนวนผู้อ่าน 58 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565    รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565     จำนวนผู้อ่าน 55 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2565 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 52 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2565 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 51 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2566 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 43 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในรูปแบบจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2566  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในรูปแบบจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชก... จำนวนผู้อ่าน 34


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน

    รายละเอียด 228 ม.5 ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน 55000  email  ifnanfish@gmail.com  โทรศัพท์ 054 - 793010  FAX 054 - 793011  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6