มอบพันธุ์ปลาให้เกษตรกร โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่อำเภอเวียงสา นาน้อย และนาหมื่น

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน

มอบพันธุ์ปลาให้เกษตรกร โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่อำเภอเวียงสา นาน้อย และนาหมื่น 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-01-10  |   ข่าววันที่: 2017-01-10 |  อ่าน: 343 ครั้ง
 

                 วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ นายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พร้อมด้วยนางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน  และนายเจริญ  อิสระเสรี ประมงจังหวัดน่าน  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทฤษฎีใหม่ ๓ อำเภอ คือ เวียงสา นาหมื่น และนาน้อย โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่านได้สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช จำนวน ๒๓๗,๐๐๐ ตัว แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อย

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลามัน.. (2,836)  ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดน่าน.. (2,517) กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญหรือการฮ้องขวัญ เนื่องในโอกาสประเพณีปีใหม่เมือง.. (2,323) กิจกรรมการจัดงานโครงการปล่อยปลาปีกแดงคืนสู่แม่น้ำน่าน (ลำน้ำยาว).. (2,203) ปลาปีกแดง.. (1,957) ปลาพลวงหิน.. (1,928) กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ปลานิล เพื่อปล่อยลงในบ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน .. (1,879) ร่วมประชุมและลงพื้นที่ในโอกาสที่พลเอกทรงบุญ วุฒิวงศ์ คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน.. (1,781) กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ปลานิล เพื่อปล่อยลงในบ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียนเพียงหลวง ๗ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดน่าน.. (1,736) กิจกรรมลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ บ้านวังไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน เเละโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโคร.. (1,725)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน

     228 ม.5 ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน 55000