กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ/จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ บริเวณสวนสาธารณะศรีเมืองตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน

กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ/จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ บริเวณสวนสาธารณะศรีเมืองตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-10-18  |   ข่าววันที่: 2017-10-18 |  อ่าน: 846 ครั้ง
 

             วันที่ ๑๗-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองน่าน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ/จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ บริเวณสวนสาธารณะศรีเมืองตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยทำการลอกผักบุ้งและตรวจคุณภาพน้ำในสระน้ำภายในสวนสาธารณะ พบว่าคุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ (DO) ค่อนข้างต่ำเนื่องจากมีปริมาณผักบุ้งและจอกขึ้นหนาแน่น กั้นระหว่างน้ำและอากาศทำให้ออกซิเจนในน้ำลดลงซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลามัน.. (2,844)  ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดน่าน.. (2,520) กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญหรือการฮ้องขวัญ เนื่องในโอกาสประเพณีปีใหม่เมือง.. (2,325) กิจกรรมการจัดงานโครงการปล่อยปลาปีกแดงคืนสู่แม่น้ำน่าน (ลำน้ำยาว).. (2,206) ปลาปีกแดง.. (1,965) ปลาพลวงหิน.. (1,932) กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ปลานิล เพื่อปล่อยลงในบ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน .. (1,882) ร่วมประชุมและลงพื้นที่ในโอกาสที่พลเอกทรงบุญ วุฒิวงศ์ คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน.. (1,783) กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ปลานิล เพื่อปล่อยลงในบ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียนเพียงหลวง ๗ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดน่าน.. (1,743) กิจกรรมลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ บ้านวังไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน เเละโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโคร.. (1,728)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน

     228 ม.5 ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน 55000