กิจกรรมเข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ดิน (Soil Museum) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ กรมพัฒนาที่ดิน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน

กิจกรรมเข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ดิน (Soil Museum) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ กรมพัฒนาที่ดิน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-10-18  |   ข่าววันที่: 2017-10-16 |  อ่าน: 728 ครั้ง
 

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ดิน (Soil Museum) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ กรมพัฒนาที่ดิน โดยมีนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดอาคาร พร้อมด้วยนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านปฏิบัติการ นาง จิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๗ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้น้อมนำเอาพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านดินมาเป็นแบบอย่าง เพื่อให้บริการทางด้านความรู้และปัจจัยที่จะดูแลทรัพยากรดิน โดยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ดินขึ้นรวม ๑๒ เขต ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกร หมอดินอาสา นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ถึงข้อมูลดินแต่ละพื้นที่และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ช่วยกันดูแลรักษาให้ทรัพยากรคงความสมบูรณ์เอาไว้อย่างยั่งยืน

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลามัน.. (2,853)  ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดน่าน.. (2,524) กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญหรือการฮ้องขวัญ เนื่องในโอกาสประเพณีปีใหม่เมือง.. (2,335) กิจกรรมการจัดงานโครงการปล่อยปลาปีกแดงคืนสู่แม่น้ำน่าน (ลำน้ำยาว).. (2,215) ปลาปีกแดง.. (1,978) ปลาพลวงหิน.. (1,940) กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ปลานิล เพื่อปล่อยลงในบ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน .. (1,888) ร่วมประชุมและลงพื้นที่ในโอกาสที่พลเอกทรงบุญ วุฒิวงศ์ คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน.. (1,790) กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ปลานิล เพื่อปล่อยลงในบ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียนเพียงหลวง ๗ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดน่าน.. (1,749) กิจกรรมลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ บ้านวังไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน เเละโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโคร.. (1,733)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน

     228 ม.5 ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน 55000