กิจกรรมเข้าร่วมฝึกอบรม “การจัดทำข้อมูลเสนอขึ้นทะเบียนระบบมรดกทางการเกษตรโลก” (Globally Important Agricultural Heritage System-GIAHS)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน

กิจกรรมเข้าร่วมฝึกอบรม “การจัดทำข้อมูลเสนอขึ้นทะเบียนระบบมรดกทางการเกษตรโลก” (Globally Important Agricultural Heritage System-GIAHS) 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-09-19  |   ข่าววันที่: 2017-09-18 |  อ่าน: 759 ครั้ง
 

วันที่ ๑๘-๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน มอบหมายให้นางสาวดวงกมล ปิงไฝ ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกอบรม “การจัดทำข้อมูลเสนอขึ้นทะเบียนระบบมรดกทางการเกษตรโลก” (Globally Important Agricultural Heritage System-GIAHS) ณ ห้องจัสมิน โรงแรมดิอิมเพลสน่าน
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เพื่อรับฟังแนวทางและหลักเกณฑ์การเสนอพื้นที่เป็นระบบมรดกทางการเกษตรโลก พร้อมทั้งลงพื้นที่บ้านศรีนาป่าน-ตาแวน ตำบลเรือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
เพื่อหาข้อมูลในพื้นที่สำหรับใช้ในการจัดทำแผนเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนระบบมรดกทางการเกษตรโลก โดยมีนายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ ๑๕
และ ๑๖ เป็นประธานในพิธีเปิด

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลามัน.. (2,840)  ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดน่าน.. (2,520) กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญหรือการฮ้องขวัญ เนื่องในโอกาสประเพณีปีใหม่เมือง.. (2,325) กิจกรรมการจัดงานโครงการปล่อยปลาปีกแดงคืนสู่แม่น้ำน่าน (ลำน้ำยาว).. (2,204) ปลาปีกแดง.. (1,960) ปลาพลวงหิน.. (1,931) กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ปลานิล เพื่อปล่อยลงในบ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน .. (1,881) ร่วมประชุมและลงพื้นที่ในโอกาสที่พลเอกทรงบุญ วุฒิวงศ์ คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน.. (1,783) กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ปลานิล เพื่อปล่อยลงในบ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียนเพียงหลวง ๗ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดน่าน.. (1,739) กิจกรรมลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ บ้านวังไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน เเละโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโคร.. (1,728)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน

     228 ม.5 ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน 55000