นักศึกษาทัศนศึกษาดูงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา

นักศึกษาทัศนศึกษาดูงาน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2016-12-08  |   ข่าววันที่: 2016-12-01 |  อ่าน: 489 ครั้ง
 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทัศนศึกษาดูงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา

 เลขที่ 83 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230