“กุ้งขาวสิชล 1”

 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

“กุ้งขาวสิชล 1”  

บทความ

 เผยเเพร่: 2021-02-25  |   ข่าววันที่: 2021-02-25 |  อ่าน: 155 ครั้ง
 

ที่มาและความสำคัญ

กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) เป็นสัตว์น้ำที่มีความสำคัญของประเทศ เนื่องจากมีมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อหนึ่งหน่วยการผลิตสูง เกษตรกรจึงนิยมเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม เนื่องจากเป็นสัตว์น้ำที่สามารถปรับตัวเข้ากับระบบการเลี้ยงแบบพัฒนาที่มีความหนาแน่นสูง เลี้ยงได้ในความเค็มในช่วงกว้างตั้งแต่ 3–35 ppt เจริญเติบโตเร็ว และให้ผลผลิตสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกร ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ลักษณะการเจริญเติบโตในกุ้งขาวแวนนาไม โดยรวบรวมประชากรกุ้งขาวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และกระบี่ นำมาผสมข้ามแหล่งพันธุ์ และดำรงพันธุ์ไว้เรื่อยมา  คัดเลือกจำนวน 34 ครอบครัว โดยดูลักษณะครอบครัว (Family  selection) เพื่อสร้างประชากรตั้งต้นหรือ รุ่น P0  นำกุ้งขาวรุ่น P0 ที่คัดเลือก 34 ครอบครัว เลี้ยงแบบแยกครอบครัวจนเป็นพ่อแม่พันธุ์ แล้วคัดเลือกโดยดูลักษณะภายในครอบครัว (Within family selection) นำมาผสมพันธุ์ โดยใช้พ่อแม่พันธุ์จำนวน 250 คู่ ผลิตลูกกุ้งรุ่น G1 ได้ลูกจำนวน 23 ครอบครัว (23 แม่) แล้วเลี้ยงเป็นกุ้งขาวแวนนาไมสายพันธุ์หลัก-พันธุ์ขยาย ของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช

รายละเอียดของพันธุ์

 “กุ้งขาวสิชล 1” ปลอดจากเชื้อที่กำหนด 8 โรค และพัฒนาพันธุ์จนมีการเจริญเติบโตด้านน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากพันธุ์เดิม 32.54–34.58 เปอร์เซ็นต์ สามารถนำไปเลี้ยงและกระจายพันธุ์สู่ภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้  อัตราการปล่อยที่เหมาะสมระหว่าง 100,000–150,000 ตัวต่อไร่ ความเค็มระหว่าง
10–20 ppt ทั้งนี้ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการและสภาพแวดล้อมในระหว่างการเลี้ยง รวมถึงการตรวจสุขภาพกุ้งอย่างสม่ำเสมอ พ่อแม่พันธุ์ สามารถผสมพันธุ์ได้ที่อายุ 5 เดือน ขึ้นไป และยอมรับอาหารสำเร็จรูปสำหรับการขุน โดยไม่จำเป็นต้องใช้อาหารสด เพื่อลดการติดเชื้อ

ดาว์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลานิลจิตรลดา.. (7,039)  13 พันธุ์สัตว์น้ำและไม้น้ำปรับปรุงพันธุ์เพื่อเกษตรกรไทย.. (4,322) ปลานิลจิตรลดา ๓ และ ๔.. (1,938) การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ.. (1,779) แบนเนอร์กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ.. (1,045) ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำฯ.. (727) โครงการกุ้งขาว.. (705) การฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการพ่อแม่พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ.. (471) ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตั้งชื่อพันธุ์สัตว์น้ำและไม้น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓.. (453) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสถานะ ในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง.. (321) การฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณอาคารสำนักงาน และบ้านพักเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19).. (303) รวมลิงค์ QR code สัตว์น้ำและไม้นำพันธุ์ปรับปรุงของกรมประมง และคู่มือต่างๆ.. (298) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ จัด Big Cleaning Day.. (279) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์.. (226) ศพก.บุรีรัมย์.. (201) ศพก.อุตรดิตถ์.. (195) ศพก.ปทุมธานี.. (195) ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย.. (194) ศพก.นครศรีธรรมราช.. (183) ศพก.ชุมพร.. (175)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

     กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ เลขที่ 39 หมู่1  ต.คลองห้า  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120