ข่าวกิจกรรมการจัดอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการพันธุกรรมกุ้งก้ามกรามตามหลักพันธุศาสตร์

 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ


ข่าวกิจกรรมการจัดอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการพันธุกรรมกุ้งก้ามกรามตามหลักพันธุศาสตร์ วันที่ 24 มีนาคม 2565 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ได้จัดการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการพันธุกรรมกุ้งก้ามกรามตามหลักพันธุศาสตร์ ณ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ โดยมี ผู้อำนวยการกอง ดร. สง่า ลีสง่า เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องในการจัดการฟรามเพาะพันธุกรรมกุ้งก้ามกราม ให้ถูกต้องตามหลักพันธุศาสตร์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน สังกัดกองวิจัยและพัฒนาพันธ...  255   ตอบปัญหา/ข้อร้องเรียน   181  การผลิตกุ้งก้ามกราม "มาโคร1"   170  รายงานผลการปฏิบัติงาน   150  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิขาการประมง   120  รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมส...  93  รองอธบดีกรมประมง ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบ...  84  รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนสังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธ...  78  การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์สัตว์น้ำ   67  รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนสังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธ...  63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

     กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ เลขที่ 39 หมู่1  ต.คลองห้า  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120    genetic.agrdi@gmail.com   0 2904 7604, 0 2904 7805, 0 2904 7446   0 2577 5061   แฟนเพจ