การประกวดฟาร์มเกษตรกรและหน่วยผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ


การประกวดฟาร์มเกษตรกรและหน่วยผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดการประกวดฟาร์มเกษตรกรและหน่วยผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการสัตว์น้ำพันธุ์ดีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำให้ได้ผลผลิตสูง มีลักษณะรูปร่างเชิงเศรษฐกิจที่ดี
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่คิวอาร์โค้ดท้ายประกาศ 
    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1. กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ  39 ม.1 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 0 2904 7604 ต่อ 45
2. ติดต่อสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ LINE: @529zuawv หรือสแกนคิวอาร์โค้ดท้ายประกาศ


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน สังกัดกองวิจัยและพัฒนาพันธ...  255   ตอบปัญหา/ข้อร้องเรียน   180  การผลิตกุ้งก้ามกราม "มาโคร1"   170  รายงานผลการปฏิบัติงาน   147  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิขาการประมง   116  รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมส...  93  รองอธบดีกรมประมง ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบ...  83  รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนสังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธ...  78  การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์สัตว์น้ำ   66  รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนสังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธ...  63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

     กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ เลขที่ 39 หมู่1  ต.คลองห้า  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120    genetic.agrdi@gmail.com   0 2904 7604, 0 2904 7805, 0 2904 7446   0 2577 5061   แฟนเพจ