ประชุมชี้แจงขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานสำรวจพื้นที่ปลูกข้าวและผลผลิตข้าวหอมมะลิปีการผลิต 2559/60

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

ประชุมชี้แจงขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานสำรวจพื้นที่ปลูกข้าวและผลผลิตข้าวหอมมะลิปีการผลิต 2559/60 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2016-11-25  |   ข่าววันที่: 2016-11-07 |  อ่าน: 321 ครั้ง
 

วันที่ ๗ พ.ย. ๕๙  นางแสงอรุณ  เนื่องสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม 

เข้าร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานสำรวจพื้นที่ปลูกข้าวและผลผลิตข้าวหอมมะลิปีการผลิต 2559/60 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และเกษตรอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดนครพนม โดยมีนายอโณทัย จูงใจ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุม


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครพนม 12 ม.2 ต.เทศบาลหนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000