ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวและผลผลิตโครงการสำรวจพื้นที่ปลูกข้าว และผลผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 จังหวัดนครพนม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวและผลผลิตโครงการสำรวจพื้นที่ปลูกข้าว และผลผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 จังหวัดนครพนม  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2016-11-25  |   ข่าววันที่: 2016-11-07 |  อ่าน: 371 ครั้ง
 

วันที่ ๗ พ.ย. ๕๙ นางแสงอรุณ  เนื่องสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวและผลผลิตโครงการสำรวจพื้นที่ปลูกข้าว และผลผลิตข้าวนาปี  ปีการผลิต 2559/60 จังหวัดนครพนม  ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครพนม  โดยมี น.ส.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต1 เป็นประธานในการประชุม

และลงพื้นที่บ้านหนองสะโน ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม เพื่อสอบถามข้อมูลผลการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส. นครพนม จำกัด


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครพนม 12 ม.2 ต.เทศบาลหนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000