แนะนำหน่วยงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

แนะนำหน่วยงาน 

แนะนำหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2016-12-26  |   ข่าววันที่: 2016-11-29 |  อ่าน: 2,643 ครั้ง
 

ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

เริ่มขึ้นโดยดำริของรองอธิบดีกรมประมง (ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี) และผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (นายอุทัย  นาคปรีชา)

จังหวัดนครพนม มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหาสถานที่ก่อสร้างเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2528 และมีมติให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ตรงข้ามอ่างเก็บน้ำหนองญาติ เนื้อที่ประมาณ 213 ไร่ เป็นที่ก่อสร้างสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนครพนม

เดือนสิงหาคม 2528 ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี เดินทางมาตรวจสถานที่เพื่อสร้างหน่วยผลิตพันธุ์ขึ้นในเบื้องแรก โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม เข้าดำเนินงานอนุบาลพันธุ์ปลาเพื่อนำไปปล่อยลงในแหล่งน้ำต่างๆ ซึ่งในขณะนั้นมีบ่อขนาด 800 ตารางเมตร จำนวน 2 บ่อ โดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมและจาก กรมประมง

ปีงบประมาณ 2531 กรมประมงได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้างสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนครพนม วงเงินรวมทั้งสิ้น 12,850,000 บาท เป็นงบประมาณผูกพันตามสัญญาจ้าง ลงวันที่  30  กันยายน  2531

การก่อสร้างสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนครพนม แล้วเสร็จ วันที่ 31 มกราคม 2534

23 สิงหาคม 2553 เปลี่ยนชื่อจาก สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนครพนม เป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครพนม

1 ตุลาคม 2559 เปลี่ยนชื่อจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครพนม เป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

       เขต 4 (อุดรธานี) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

เริ่มขึ้นโดยดำริของรองอธิบดีกรมประมง (ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี) และผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (นายอุทัย  นาคปรีชา)

จังหวัดนครพนม มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหาสถานที่ก่อสร้างเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2528 และมีมติให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ตรงข้ามอ่างเก็บน้ำหนองญาติ เนื้อที่ประมาณ 213 ไร่ เป็นที่ก่อสร้างสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนครพนม

เดือนสิงหาคม 2528 ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี เดินทางมาตรวจสถานที่เพื่อสร้างหน่วยผลิตพันธุ์ขึ้นในเบื้องแรก โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม เข้าดำเนินงานอนุบาลพันธุ์ปลาเพื่อนำไปปล่อยลงในแหล่งน้ำต่างๆ ซึ่งในขณะนั้นมีบ่อขนาด 800 ตารางเมตร จำนวน 2 บ่อ โดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมและจาก กรมประมง

ปีงบประมาณ 2531 กรมประมงได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้างสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนครพนม วงเงินรวมทั้งสิ้น 12,850,000 บาท เป็นงบประมาณผูกพันตามสัญญาจ้าง ลงวันที่  30  กันยายน  2531

การก่อสร้างสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนครพนม แล้วเสร็จ วันที่ 31 มกราคม 2534

23 สิงหาคม 2553 เปลี่ยนชื่อจาก สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนครพนม เป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครพนม

1 ตุลาคม 2559 เปลี่ยนชื่อจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครพนม เป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 4 (อุดรธานี) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครพนม 12 ม.2 ต.เทศบาลหนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000