บุคลากร ด่านตรวจประมงนครพนม
นายจรัญ มีรักษา

หัวหน้าด่านตรวจประมงนครพนม
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นายวรรณชนะ แสงทอง

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นางสาวสุภาพร ไตยราช

นักวิชาการประมง
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงนครพนม

 อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635