บุคลากรด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม
นายอดุล ภักดีพันดอน

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นายวรรณชนะ แสงทอง

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นางสาวสุภาพร ไตยราช

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม

 อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635