บุคลากรด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี
นายพิชิต พรหมประศรี

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าด่านฯ
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


นางสาวฐิติมา สีอองโคตร

นักวิชาการประมงปฎิบัติการ
    
ขรก.(ว่าง)

เจ้าพนักงานประมง
    


นายชยพล ยืนนาน

นักวิชาการประมง
( พนักงานราชการ)
    
นายธีรศักดิ์ ทวีผล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
( จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 410 หมู่ 3 บ้านเหล่าอินทร์แปลง ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34350