บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส
นางสาววราภรณ์ เดชบุญ

ผู้อำนวยการศูนย์
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นายครรชิต เขียวเล่ง

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางสาวเกสร เทียรพิสุทธิ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายจักรกฤษณ์ นพรัตน์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายอาทิตย์ เม่งอำพัน

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางวิไล ทองก้อน

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางจีรนันท์ วิเศษรัตน์

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวขวัญชนก ขวัญเพ็ชร

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110