นางสาววราภรณ์ เดชบุญ

ผู้อำนวยการศูนย์
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นายครรชิต เขียวเล่ง

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางสาวเกสร เทียรพิสุทธิ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายเฉลิมพล แก้วหมุน

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายสหภัท ดือราซอ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายอาทิตย์ เม่งอำพัน

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางวิไล ทองก้อน

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางจีรนันท์ วิเศษรัตน์

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110      cf-naratiwas@dof.in.th   073-530425   073-530426   แฟนเพจ