บุคลากร หน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา


นายนิกร กันคุ้ม

หัวหน้าหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา
    
นายณัฐพงษ์ ดวงปิก

นายช่างเครื่องกล
(ชำนาญงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา

 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000    keng-few@hotmail.com   0-5448-0544   0-5448-0544