บุคลากร หน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงเชียงราย
นายชัชวาลย์ หาญจริง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
(พนักงานราชการ)
    
นายกฤษดาการ ตาจุมปา

นายช่างกลโรงงาน
(พนักงานราชการ)
    
นางสมพร มหาวรรณ์

นักจัดการงานทั่วไป
(ลูกจ้างชั่วคราว)
    
นายศุภศิลป์ เมืองงาม

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
(พนักงานราชการ)
    


นายบุญช่วย ทาทอง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
(ช.2 ลูกจ้างประจำ)
    


นายสิริลักษณ์ ขาวนิลรัตน์

ช่างเครื่องยนต์
(ชั้น 3 ลุกจ้างประจำ)
    


นายชูสง่า ศิริสิทธิ์

หัวหน้าหน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงเชียงราย
(นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงเชียงราย

 259 หมู่ 6 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210    sirisit009@hotmail.com   053-154651   053-154651