บุคลากร กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม
นางสาวอารยา กิจบุญ

หัวหน้ากลุ่มวินัย
(ชำนาญการพิเศษ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม

 กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900    disciplinef@gmail.com   029406147   029406147   แฟนเพจ