บุคลากรกลุ่มวินัย




นางสาวอารยา กิจบุญ

หัวหน้ากลุ่มวินัย
(ชำนาญการพิเศษ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวินัย

 กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900