บุคลากร หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ (ขอนแก่น)
นายสุธีร์ ศรีเพชร

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ (ขอนแก่น)
(ชำนาญงาน)

หัวหน้าหน่วย

    


นายอาคม กุลทอง

นายท้ายเรือ ส ๒
    


    


    


    
นายทวีสิทธิ์ ชัยอาวุธ

กะลาสี บ ๒
    


นายวรรณเวียง สุนทวงศ

นายท้ายเรือกลลำน้ำ ชั้น ๑
    
นายสุชาติ ไกรยสวน

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น ๑
    
นายศักดิ์ชาย จันทร์ฤชัย

กะลาสี
    
นายนิวัตร์ พูลทจิตร

กะลาสี
    
นางสาววาสนา ศรีตระกาลโกศล

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ (ขอนแก่น)

 325 หมู่ 3 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250    namphong01@gmail.com   043446241