บุคลากร กลุ่มวิจัยและพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์

นายกำธน สุอรุณ

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์
    


สุรีย์พร เย็นสุวรรณ

นักวิชาการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


มัลลิกา ทองสง่า

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


ณัฐพงษ์ ศรีดารา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
วีณา บุญแฝง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอำนาจ ใจปทุม

เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ 39 ม. 1 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี 12120    agbgroup@hotmai.com   02-904-7604 ต่อ 26   02-577-5061