บุคลากร หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (สระบุรี)

นายชูศักดิ์ เณรเลียบ

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สระบุรี
    


นายสุธี เทียมเพ็ง

พนักงานพัสดุ
    


นายสมพงษ์ มีแป้น

นายท้ายเรือ ส.2
    


นายพงศ์ธร สอนธิราช

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น1
    


นายชินวัฒน์ จานศิลา

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น1
    


นายจิตติ สมบัติอรุณ

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น1
    


นายณรงค์ชัย สงแจ้ง

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น1
    


นางสาวรุ่งกานต์ ปัญจะรี

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    


นางสาวเกศราพร สมัครลาน

จ้างเหมาบันทึกข้อมูล
    


นายมหรรณพ พงษ์เผือก

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (สระบุรี)

รายละเอียด 451 หมู่ 7 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220  email  pasak1900@gmail.com  โทรศัพท์ 036-200367  FAX 036200367  แฟนเพจ แฟนเพจ
CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6