บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง
นายวิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์

ผู้อำนวยการ
    

Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง

 93 ม.3 ต.ราชกรูด  อ.เมือง  จ.ระนอง  85000