บุคลากรหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ (กาญจนบุรี)
นายไพศาล รัตนา

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ (กาญจนบุรี)
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน )
    


นาย เบญจวัฒน์ บุญร่วม

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นายไพรัตน์ อ่อนจันทร์

นายท้ายเรือ ส๒
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายธนากร แผ่เธียรทอง

ช่างเครื่องเรือ ช๓
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายวิเชียร บุญศรี

กะลาสี บ๒
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายพิพัฒน์ เฉลิมกุล

นายท้ายเรือกลลำน้ำ ชั้น๑
(พนักงานราชการ)
    
นายธีระพล พันธ์จูม

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น๑
(พนักงานราชการ)
    
นายจิกตกร ดำรงไตรภพ

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวพรเพ็ญ บัวหลวง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    


นายวิชากรณ์ ศรีอ่วมบู่

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(จ้างเหมาคนพิการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ (กาญจนบุรี)

 เลขที่ 41/8 หมู่ 8 ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180