บุคลากรหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี
นายไพศาล รัตนา

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นายไพรัตน์ อ่อนจันทร์

นายท้ายเรือ
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายธนากร แผ่เธียรทอง

ช่างเครื่องเรือ
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายวิเชียร บุญศรี

กะลาสี
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายพิพัฒน์ เฉลิมกุล

นายท้ายเรือกลลำน้ำ
(พนักงานราชการ)
    
นายธีระพล พันธ์จูม

ช่างเครื่อเรือจักรยนต์
(พนักงานราชการ)
    
นายจิกตกร ดำรงไตรภพ

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวพรเพ็ญ บัวหลวง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    


นายวิชากรณ์ ศรีอ่วมบู่

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(จ้างเหมา คนพิการ)
    

Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี

 หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71180  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ  กาญจนบุรี