นายไพศาล รัตนา

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ (กาญจนบุรี)
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน )
    
นายไพรัตน์ อ่อนจันทร์

ช่างเครื่องยนต์ ช๒
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายธนากร แผ่เธียรทอง

ช่างเครื่องเรือ ช๓
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายวิเชียร บุญศรี

นายท้ายเรือ ส๒
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายพิพัฒน์ เฉลิมกุล

นายท้ายเรือกลลำน้ำ ชั้น๑
(พนักงานราชการ)
    
นายธีระพล พันธ์จูม

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น๑
(พนักงานราชการ)
    
นายจิกตกร ดำรงไตรภพ

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวพรเพ็ญ บัวหลวง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    


นายวิชากรณ์ ศรีอ่วมบู่

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(จ้างเหมาคนพิการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ (กาญจนบุรี)

 เลขที่ 41/8 หมู่ 8 ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180    paisan68@gmail.com   0892593747   034685237   แฟนเพจ