บุคลากรหน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงพิจิตร
นายนิกร กันคุ้ม

หัวหน้าหน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงพิจิตร
(ชำนาญงาน)
    


นายดิเรกฤทธิ์ บุญยิ่ง

นายช่างเครื่องกล
(ปฏิบัติงาน)
    


นายนุกูล มากล้ำ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ช.2
    
นายทองหล่อ อ่วมมี

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ช.2
    
นายบุญลือ มากงาม

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ช.2
    
นายวิษณุ ทรัพย์มาหา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ช.2
    
นายนิคม กันคุ้ม

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ช.2
    


นายมงคล อินทฉิม

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (พนักงานราชการ)
    
นายทวี เครืออยู่

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (พนักงานราชการ)
    
นายสราวุธ ชื่นสนธิ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (พนักงานราชการ)
    


นางธนาภรณ์ เจริญภาพ

นักจัดการงานทั่วไป
    
นางสาวปราณี ทัญมาตร์

นักจัดการงานทั่วไป
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงพิจิตร

 หน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงพิจิตร  ถนนบึงสีไฟ  อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ ๖๖๐๐๐