บุคลากร หน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด
นายธรรมฤทธิ์ วนิชเรืองชัย

หัวหน้าหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
(นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน)
    


นายดิเรกฤทธิ์ บุญยิ่ง

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด

 หน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด         thummaric_fisheries@hotmail.com   056274559   056274559