ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 สำนักงานตรวจประมงท่าอากาศยานหาดใหญ

 ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานตรวจประมงท่าอากาศยานหาดใหญ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานตรวจประมงท่าอากาศยานหาดใหญ

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานหาดใหญ่ ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต.คลองหลา อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา