ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 ด่านตรวจประมงขนอม


 ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ด่านตรวจประมงขนอม

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงขนอม

 เลขที่  ๑/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๒๑๐    khanompipo@hotmail.com   ๐๗๕ ๔๕๐ ๖๓๐   แฟนเพจ