ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์


 ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มวิจัยและพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ 39 ม. 1 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี 12120    agbgroup@hotmai.com   02-904-7604 ต่อ 26   02-577-5061