ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 หน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงพิจิตร

 ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์หน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงพิจิตร

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงพิจิตร

 หน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงพิจิตร  ถนนบึงสีไฟ  อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ ๖๖๐๐๐